x

Stavningskontroll för esperantotext   Kontrollen sker mot en databas av ordstammar byggd på esperanto-orden i Ebbe Vilborgs nätordbok. Alla esperantoord finns inte i den ordboken, men de flesta. (Inte riktigt alla esperanto-ord har heller kunnat hämtas ur nätordboken; i fall som "feŭdestro,-mastro" har inte "feŭdmastro" kunnat upplockas.) Om ingen träff sker i databasen markeras ordet med en röd understrykning = ordet är felstavat eller saknas i databasen. När man klickar på ordet dyker en ruta upp med förslag på liknande ord som finns i databasen. Om något av förslagen är det riktiga, klickar man på det och det infogas både i inklistringsfältet och i texten nedanför. Man kan också göra egna korrigeringar. Ord med streckad understrykning är rättstavat om det rör sig om ett sammansatt ord. Observera – om texten som inklistras innehåller formateringar, så försvinner de. Antingen kan man göra stavningskontrollen innan man formaterar sin text eller så kopierar man inte tillbaka den korrigerade texten, utan ändrar i ursprungstexten manuellt. Det går att skriva cx gx hx... osv istället för ĉ ĝ ĥ...

Förbättringar 2018-07-01: Bättre igenkänning av participformer och sammansatta ord.   [ Kontakt: gbg@esperanto.se ]

Klistra in texten