Språk/Lingvo

Nätordböcker  Svenska < > Esperanto

Välkommen till den nya nätordboken! Den gamla ordbokens funktion finns nu under knappen SVENSKA > ESPERANTO ovan. En andra ordbok har tillkommit och finns under knappen ESPERANTO > SVENSKA. Använd nu den istället för "Sök omvänt"-knappen i gamla ordboken.
Vad betyder knapparna svenska < esperanto och esperanto < svenska? De används om man vill söka omvänt i respektive ordbok. Med "omvänt" menas att sökfunktionen tar det ord du skrivit in och söker efter det bland ordbokens översättningar, istället för bland sökorden som är det normala. Som svar ges de sökord som har den översättningen. Användbart när man söker synonymer i målspråket. Lägg märke till att pilen i svenska < esperanto visar sökriktningen – skriv alltså där ett sökord på esperanto, inte på svenska (och motsvarande princip gäller esperanto < svenska). Observera att ordboken esperanto > svenska ännu är under utveckling och förbättringar införs fortlöpande. (Om du vill gå tillbaka till den gamla ordboken finns den numera här.)
Kombinera kombinerar två olika sökriktningar: en normal riktning och en omvänd riktning. Då får man förutom den direkta översättningen också en lista som innehåller synonymer.
Vetenskaplig öppnar ett fönster där man kan skriva in vetenskapliga namn inom botanik, biologi, fysiologi, medicin m.m. och finna deras motsvarighet på svenska och esperanto (söker i ordboken esperanto > svenska).

 

Omvänd sökning: sökordet ska vara på esperanto.

Omvänd sökning: sökordet ska vara på svenska.

×

Kortfattad användarhandledning

X-ersättning möjlig. När man skriver in ett esperanto-ord kan bokstäver med makeCirkumflex ersättas med vanliga bokstaven följt av ett x. Skrivfältet kan tömmas genom att anslå esc-tangenten eller klicka på krysset till höger i fältet. Dra-och-släpp: ett markerat ord kan dras och släppas över en sökriktningsknapp för sökning på ordet.

Två ordböcker i en  Webbsidan innehåller två ordböcker: svenska > esperanto och esperanto > svenska. Använd de vänstra knapparna för vanlig sökning.
Omvänd sökning  Använd de högra knapparna om du vill söka omvänt i respektive ordbok. För att förklara skillnaden: tänk dig en sida i en ordbok. I spalten till vänster finns sökorden och i spalten till höger finns sökordens översättningar. En sökning sker normalt i vänsterspalten och ger som svar översättningen i högerspalten. Vid omvänd sökning sker sökningen istället i högerspalten, bland översättningarna, och ger som svar det ord som står i vänsterspalten. Användbart när man söker synonymer i målspråket. Lägg märke till att pilen i ’svenska < esperanto’ visar sökriktningen – skriv alltså där ett sökord på esperanto, inte på svenska (och i ’esperanto < svenska’ skriver man alltså sökordet på svenska).
De omvända sökningarna är också användbara om ordet tilläventyrs saknas i den normala sökriktningen. Var uppmärksam på att ibland hittar man synonymen i det kursiverade och inte först i textraden. Ibland relaterar inte det hittade ordet till uppslagsordet, utan till ett annat ord i textraden – man får då bortse från den raden.

Kompletterande sökning  Omvänd sökning i ’esperanto < svenska’, som använder en modern ordlista, kan komplettera svenska > esperanto, vars ordförråd är från 1992 och saknar de senaste esperanto-orden.

Kombinera  kombinerar två olika sökriktningar: en normal riktning och en omvänd riktning.
Om man först sökt via svenska > esperanto eller esperanto > svenska och sedan vill se vad resultat sökningen skulle få via omvänd sökning, så klickar man på Kombinera och ser direkt resultatet. Man kan också börja med att klicka på Kombinera och sedan söka – sökningen sker då samtidigt i de två sökriktningarna.

Vetenskaplig  öppnar ett fönster där man kan skriva in vetenskapliga namn inom botanik, biologi, fysiologi, medicin m.m. och finna deras motsvarighet på svenska och esperanto (söker i ordboken esperanto > svenska).

Jokertecknen ? och * kan användas vid omvänd och vetenskaplig sökning, ? ersätter 1 valfri bokstav, * ersätter 0–flera bokstäver.

Mobilläget erbjuder inte Vetenskaplig eller sökfiltren under ’esperanto < svenska’ pga det begränsade skärmutrymmet. Kombinera ersätts med att ett inskrivet sökord i en sökriktning också finns tillgänglig som en länk under motsvarande omvänd sökriktning.
Om man vill undvika att sidan slår över i mobilläge när man ser den genom en vanlig datorskärm och vill minska fönsterbredden kraftigt, så kan man hålla ner Skift-tangenten medan man minskar fönstret. Funktionen slås av genom att refresha sidan.

Under arbete  Ordboksdelen esperanto > svenska är fortfarande under utveckling och förbättringar införs fortlöpande. Senaste uppdatering: 2024-05-30.

×

Konciza uzantinstrukcio

X-anstataŭigo ebla. Kiam oni skribas esperanto-vorton oni povas anstataŭigi cirkumflekson per la ordinara litero sekvata de x. La skribkampon oni povas malplenigi per la esc-klavo aŭ alklaki la krucon dekstre en la skribkampo. Tiri-kaj-malkapti: oni povas per la muso tiri kaj malkapti markitan vorton sur serĉdirektobutonon por serĉi per la vorto.

Du vortaroj en unu  La retpaĝo havas du vortarojn: sveda > esperanto kaj esperanto > sveda. Uzu la malrightjn butonojn por la ordinaraj serĉoj.
Inversa serĉo  Uzu la rightjn butonojn se vi volas serĉi inverse en la respektiva vortaro. Por klarigi la diferencon: imagu paĝon en vortaro. En la malright kolumno estas la serĉvortoj kaj en la right kolumno estas la tradukoj. Normala serĉo okazas en la malright kolumno kaj respondas per la traduko el la right kolumno. Ĉe inversa serĉo la serĉado okazas anstataŭe en la right kolumno, inter la tradukoj, kaj respondas per vorto el la malright kolumno. Uzebla kiam oni serĉas sinonimojn en la cellingvo. Atentu ke la direkto de la sago en ’svenska < esperanto’ montras la serĉdirekton – skribu do tie la serĉvorton en esperanto, ne en la sveda (kaj analoga principo ĉe ’esperanto < svenska’). La inversaj serĉoj estas ankaŭ utilaj se la serĉvorto okaze mankas en la normala serĉdirekto. Atentu ke oni foje trovas la sinonimon inter la kursivaj vortoj, ne kiel la unuan vorton en la tekstlinio. Foje la trovita vorto ne rilatas al la kapvorto, sed al alia vorto en la linio – tiam preterpasu tiun linion.

Kompletiga serĉo  Inversserĉo en ’esperanto < sveda’, kiu uzas modernan vortaron, povas kompletigi sveda > esperanto, kies vortaro estas de 1992 kaj malhavas la lastajn esperanto-vortojn.

Kombini  kombinas du kontraŭajn serĉdirektojn: unu normalan kaj unu inversan. Se oni unue serĉas per sveda > esperantoesperanto > sveda kaj poste volas vidi, kio estus la rezulto per inversa serĉo, oni alklakas Kombini kaj tuj vidas la rezulton. Oni ankaŭ povas komenci per alklaki Kombini kaj poste serĉi – la serĉo tiam okazas samtempe en la du direktoj.

Scienca  malfermas fenestron, kie oni povas enskribi la sciencan nomon de io en botaniko, biologio, fiziologio, medicino ktp kaj trovi ĝian nomon en la sveda kaj esperanto (serĉas en la vortaro esperanto > sveda).

La ĵokersignoj ? kaj * uzeblas ĉe inversa kaj scienca serĉoj, ? anstataŭas 1 ajnan literon, * anstataŭas 0–plurajn literojn.

Per saĝtelefono oni ne vidas Scienca aŭ la serĉfiltrojn sub ’sveda < esperanto’ pro la limigita ekranspaco. Kombini estas anstataŭigita per tio, ke enskribita serĉvorto en unu direkto ankaŭ troviĝas kiel ligilo en responda inversa serĉdirekto.
Se oni volas eviti ke la paĝo rearanĝiĝas por saĝtelefono kiam oni spektas ĝin per ordinara komputilekrano kaj volas mallarĝigi la fenestron draste, oni povas teni la majuskligan klavon premita kiam oni mallarĝigas la fenestron. Malŝalti la funkcion per refreŝigo de la paĝo.

Kompletigota  La vortaro esperanto > sveda estas ankoraŭ evoluigata kaj plibonigoj estas kontinue enkondukataj. Laste ĝisdatigita: 2024-05-30.

×

Kortfattad användarhandledning

X-ersättning möjlig. När man skriver in ett esperanto-ord kan bokstäver med makeCirkumflex ersättas med vanliga bokstaven följt av ett x.

Två ordböcker i en  Webbsidan innehåller två ordböcker: svenska > esperanto och esperanto > svenska. Använd de vänstra knapparna för vanlig sökning.
Omvänd sökning  Använd de högra knapparna om du vill söka omvänt i respektive ordbok. Då blir sökresultatet en lista på de uppslagsord som har sökordet som sin översättning. Användbart när man söker synonymer i målspråket. Lägg märke till att pilen i ’svenska < esperanto’ visar sökriktningen – skriv alltså där ett sökord på esperanto, inte på svenska (och i ’ esperanto < svenska’ skriver man alltså sökordet på svenska). De omvända sökningarna är också användbara om ordet tilläventyrs saknas i den normala sökriktningen. Var uppmärksam på att ibland hittar man synonymen i det kursiverade och inte först i textraden. Ibland relaterar inte det hittade ordet till uppslagsordet, utan till ett annat ord i textraden – man får då bortse från den raden.

Kompletterande sökning  Om rullgardinslistan under sökfältet försvinner när du skriver in ett sökord i en normal sökriktning, så finns inte ordet i denna sökriktning. Men skriv ändå färdigt ordet och klicka på motsvarande knapp till höger för omvänd sökning, så finns sökordet där som en länk att klicka på. Ordboken Svenska–Esperanto är från 1992 och saknar de senaste esperanto-orden, men dessa kanske hittas vid omvänd sökning, som använder den andra ordboken.

Jokertecknen ? och * kan användas vid omvänd och vetenskaplig sökning, ? ersätter 1 valfri bokstav, * ersätter 0–flera bokstäver.

Fler funktioner erbjuds om webbsidan ses genom en större skärm än mobilens.

Under arbete  Ordboksdelen esperanto > svenska. är fortfarande under utveckling och förbättringar införs fortlöpande. Senaste uppdatering: 2024-05-30.

×

Uzantinstrukcio

X-anstataŭigo ebla. Kiam oni skribas esperanto-vorton oni povas anstataŭigi cirkumflekson per la ordinara litero sekvata de x.

Du vortaroj en unu  La retpaĝo havas du vortarojn: sveda > esperanto kaj esperanto > sveda. Uzu la malrightjn butonojn por la ordinaraj serĉoj.
Inversa serĉo  Uzu la rightjn butonojn se vi volas serĉi inverse en la respektiva vortaro. Tiam la serĉrezulto estos listo de kapvortoj kiuj havas la serĉvorton kiel sian tradukon. Uzebla kiam oni serĉas sinonimojn en la cellingvo. Atentu ke la direkto de la sago en ’svenska < esperanto’ montras la serĉdirekton – skribu do tie la serĉvorton en esperanto, ne en la sveda (kaj analoga principo ĉe ’esperanto < svenska’). La inversaj serĉoj estas ankaŭ utilaj se la serĉvorto okaze mankas en la normala serĉdirekto. Atentu ke oni foje trovas la sinonimon inter la kursivaj vortoj, ne kiel la unuan vorton en la tekstlinio. Foje la trovita vorto ne rilatas al la kapvorto, sed al alia vorto en la linio – tiam preterpasu tiun linion.

Kompletiga serĉo  Se la rulkurtena listo sub la serĉkampo malaperas kiam vi skribas serĉvorton en normala serĉdirekto, la vorto ne troviĝas en tiu serĉdirekto. Sed tamen finskribu la vorton kaj klaku sur la responda right butono por inversa serĉo kaj la serĉvorto troviĝas tie kiel ligilo por alklaki. La vortaro Sveda–Esperanto estas de 1992 kaj ne havas la lastajn esperanto-vortojn, sed tiuj eble troveblas per inversa serĉo, kiu uzas la alian vortaron.

La ĵokersignoj ? kaj * uzeblas ĉe inversa kaj scienca serĉoj, ? anstataŭas 1 ajnan literon, * anstataŭas 0–plurajn literojn.

Pli da funkcioj troveblas se oni vidas la retpaĝon per pli granda ekrano ol per la ŝaĝtelefono.

Kompletigota   La vortaro Esperanto > Sveda estas ankoraŭ evoluigata kaj plibonigoj estas kontinue enkondukataj. Laste ĝisdatigita: 2024-05-30.

×

Söka med latinsk-grekiska vetenskapliga namn i databasen Esperanto–Svenska

Sök/Serĉi
tömningskryss
pekande hand
Din webbläsare är för gammal för denna sida, försök istället med den gamla nätordboken. /
Via retumilo estast tro malnova por ĉi tiu retpaĝo, bv anstataŭ provi la malnovan retvortaron.