Den nya ordboken esperanto < > svenska

Stavningskoll för esperanto

Ursprunglig design: Franko Luin, modernisering: Andreas Nordström

Uppdaterad

Sök ord ... Ordbok SvenskaOrdbok –Ordbok Esperanto
 

För sökning Svenska–Esperanto och omvänt i Ebbe Vilborgs 'Ordbok Svenska Esperanto'.

Sök omvänt: Där skriver man istället ett ord på esperanto och får som svar ett antal rader inledda med ett svenskt ord. De svenska orden är de ordboksartiklar som har sökordet i sin översättningsdel. Sökresultatet får tolkas med försiktighet, ibland påträffas esperanto-ordet i en artikel vars svenska ord inte är en översättning av sökordet, utan av något annat ord i artikeln.

Dra-och-släpp: Man kan markera ett ord i sökresultatet och dra-och-släppa det över det ljusgula fältet. Då sker en sökning på ordet i den andra sökriktningen. Om man släpper ordet i sökfältet ändras inte sökriktningen.